Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Cảm Ơn Em Lại Còn Khi - Thơ HẢI PHƯƠNG

 


Tặng Queen

Kỷ niệm 22 tháng 6 ngày cưới

 

Mẹ thương cho trái phiêu bồng

ta về vuốt sợi tơ hồng nguyên sơ.

 

Sáng ngày mở lại trang thơ

chân ngà vườn Thúy trăng mờ dặm khuya.

 

Cảm ơn em lại còn khi

đào hồng thưở trước xuân thì hôm nay.

 

Mái nhà hữu thể trên cây

bình minh biển hát sóng bày biện ra.

 

Tháng sáu về ở với ta

một thiên thu với rộng tà áo Queen.

 

H a i   P h u o n g

Silicon Valley

Tháng 6, 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét