Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn - 2022

 


ÔNG LÃO CHÈO ĐÒ

Tôi gặp Lão chèo đò ngồi chờ khách
Lão là lính già chiến bại đổi đời
Giã từ vũ khí, chèo đò kiếm sống
Dãi nắng dầm mưa đưa khách sang sông
Lão chỉ nhận một chút ít tiền công
Giúp cho áo cơm qua ngày, đoạn tháng

Chuyện thiên hạ Lão gác bỏ ngoài tai
Lão cũng chẵng cần biết khách là ai
Kẻ cướp, Thầy tu, quan to, dân dã
Để không mang lây tai bay họa gió

Để vơi nỗi buồn Lão cất tiếng hò
Vừa trách lòng người, vừa than thân phận:
"Hò hơ... Thế nhân lắm kẻ vong ân
Khách lữ hành khi đã sang sông
Mấy ai còn nhớ tới ông lái đò"!

2022, Trần Công/Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét