Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Bài thơ đẹp là bài thơ lãng mạn - Thơ Như NguyệtBài thơ đẹp là bài thơ lãng mạn
Thi sĩ ơi, em lãng mạn có thừa!
Anh làm thơ gửi em đọc sáng trưa
Thơ của anh giúp em thêm… lãng mạn

Lãng mạn quá nên bỏ quên thực tế
Thực tế phủ phàng, thực tế đau thương!
Mãi làm thơ bỏ bê chuyện bình thường
Cứ tối ngày ngồi trên mây bay bổng

Hồn bay bổng nên làm thơ bay bổng
Thơ bay bay, bay khắp bốn phương trời
Một ngày nào mỏi mệt, hết vẽ vời!
Ngày đó chắc em buồn và chới với

Cảm ơn anh làm thơ cho em đọc
Không có thơ chắc là em sẽ khóc
Khóc thật nhiều sưng cả mắt anh ơi!
Cảm ơn đời… được làm bạn với thơ

Cảm ơn thơ giúp đời đẹp tuyệt vời!

Như Nguyệt
29 tháng 8, 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét