Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thương Về Bạn Cũ - Người Phương Nam


Bạn hởi! bây giờ bạn ở đâu
Nổi trôi phiêu bạt phương trời nào
Vẫn còn dong ruổi đường dương thế
Hay đã về huyệt lạnh mồ sâu


Từ lúc chia tay buổi tan trường
Như chim đàn lìa tổ muôn phương
Có ai đôi lúc còn hồi tưởng
Một thuở thân thương chung lớp trường


Tôi vẫn còn đây một tấm hình
Bốn mươi lăm đứa áo trắng tinh
Xúm xít bên nhau cười rạng rỡ
Lưu niệm muôn đời tuổi thư sinh


Tôi vẫn bình yên, bạn thế nào
Nợ đời cơm áo quá gian lao
Có vui với những gì đang có
Cho lòng thanh thản bớt thương đau


Mấy mươi năm vật đổi sao dời
Hoa mộng thuở nào đã rụng rơi
Xuân xanh ngày ấy còn đâu nữa
Đời đã ê chề những cuộc chơi


Năm châu bốn biển bạn nơi nào
Bóng chim tăm cá biết tìm đâu
Biết ai sống chết ai còn mất
Vẫn còn đây thân ái buổi đầu

Người Phương Nam
Trích trong truyện dài "Về Phương Trời Cũ"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét