Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Chùm Thơ Ý NGA


NƯỚC CÓ NGUỒN
*
Trích tuyển tập EM TẬP VIẾT.
Cảm tác nhân đọc:
(Thơ CHƯƠNG HÀ, bài “KHÓC LẺ LOI MỘT MÌNH”, trang 11)
 “Giọng người còn ngọng nghịu
Tiếng Mẹ chôn đáy lòng”
*
Bà tủi thân lưng còng,
Ông đầu bạc, răng long
Phải phát âm ngọng nghịu
Những ngoại ngữ dài dòng.
 
Tiếng Mẹ từng thong dong,
Từng chữ giữ trong lòng,
Cùng ca dao, tục ngữ
Theo chân người lưu vong.
 
Nên đem lòng chắt chiu,
Dạy con cháu quý yêu:
“Giữ gìn nền văn hóa!”
Cùng ra sức dắt dìu.
 
Bao nhiêu dịp hội hè
Cộng Đồng cùng lắng nghe
Giọng trẻ con bập bẹ
Chữ nghĩa mình đem khoe.
 
Ý Nga
19-11-2014

  
VUI SỐNG LẠC QUAN
 
Trích tuyển tập LẠC QUAN
 
Tuổi tóc đà sương pha
Giữ gia đình êm ấm,
Chớ lao vào bê tha
Đừng tin “tiên xứ lạ”!
 
Đời là những ẩn số
Của cả một phương trình
Cộng, trừ, nhân, chia lắm
Nào riêng ta với mình.
 
Đừng mò kim đáy biển,
Chớ lấp núi, dời sông
Chỉ cần đừng quá ngông
Đủ hưởng già hạnh phúc!
 
Già, trẻ đều học hỏi
Toán sẽ giải được thôi!
Sự sống vẫn đâm chồi
Hoa lạc quan cùng tưới.

Ý Nga
22-11-2014 
 
 
 
 
ĐỘC GIẢ ĐỔI ĐỊA CHỈ
 
Trích tuyển tập THƯƠNG QUÁ!            
 
Sách đi sao sách trở về?
Tiếc công gói ghém, não nề dán, bê
(Chỉ ông bưu điện hả hê)
Gáy bìa trầy trụa, thảm thê, ê chề
 
Ý Nga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét