Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

LÒNG VẪN XUÂN XANH - Thơ Huy Văn


( Mượn ảnh trên Net để gom vần điệu tặng:
Lê Hùng Sơn, Giang Gia Ngọc, Nguyễn Ngọc Tín ,
Trần Văn Vương, Trần Văn Thái, Trần Thy Vân
cùng đồng đội TĐ3SVSQ- Khóa 4/72B /ĐĐ 
và chiến hữu các cấp thuộc LĐ 1& 12 BĐQ )

Ta ngồi nhìn sóng lăn tăn vỗ
Hồn lắng như chiều trên bến sông
Giờ đây đời gửi trên nạng gỗ
Nhớ sao hào khí thuở tang bồng!

Người nói Lính là thân chốt thí
Ta thản nhiên vào cuộc Tử, Sinh
Bước chân chưa thỏa trên vạn lý
đã ngậm ngùi thương số phận mình!

Nhớ lúc dọc ngang ngoài sương gió
Màu áo hoa thắm nét ngụy trang
Thân lính chiến rày đây, mai đó
Rừng, núi, đồi, nương cũng chẳng màng!

Đồng đội cũ ai còn, ai mất?
Riêng phần ta...nay đổi cuộc chơi
Bạn tuyến đầu, ta dù thương tật
Nạng thay chân vẫn bước trong đời! 

Xa mà gần trong tình Huynh Đệ
Bạn đã cùng ta vượt gian lao
Là hào kiệt thời nào cũng thế
Vì quê hương đâu ngại máu đào!

Dẫu thân tàn nhưng tâm chưa phế
Đừng hòng ta "...thôi thế cũng đành! "
Lính mà em! " Thói đời...mặc kệ!
Huống chi ta: lòng vẫn xuân xanh!

HUY VĂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét