Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

CẢM TÁC XUÂN TÂN SỬU - Thơ THU CHI LỆ

 

Lại một mùa xuân qua trước ngõ

Mong bình yên đến chốn tha hương

Khai bút xuân nầy lòng bỡ ngỡ

Mai vàng e ấp trước gió sương

 

Thế giới phương nào tràn gió bụi

Nghe như sóng dậy giữa trùng dương

Hãy quên đi hận thù ý thức

Nắm bàn tay giữ ấm tình thương

 

Không tác hại như loài sâu bọ

Trâu chăm làm việc tháng năm dài

Đồng ruộng phì nhiêu bông lúa mới

Trời ban ơn phước chẳng âu lo!

 

Thuốc chủng vừa trao khắp thế gian

Cho người thế giới được lòng an

Đủng đỉnh Trâu về tan mây xám

Khai niên Tân Sửu phước lộc tràn..

 

 Thu Chi Lệ

(Thay lời Khai Bút đầu năm, 06.02.2021)

1 nhận xét: