Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

Chúc Thọ Thi Huynh Niên Trưởng Công Trần Lão Mã Sơn đạt tuổi Thọ 99 - Thơ Trần Quốc Bảo

 Inline image

          

Nhân sinh cung mệnh bởi Trời,

Cao Thiên còn độ, thì đời còn Xuân!

Chúc mừng Đại Lão Công Trần,

Tuổi vàng đức trọng, hồng ân cao vời!

 

Năm nay chín chín (99) tuổi rồi  (*)

Sang năm, đuốc thọ sáng ngời bách niên!

Hứng thơ, hạ bút viết liền,

Tình người, thân quí bạn hiền bốn phương.

 

Trái tim chan chứa tình thương,

Tấm lòng, dâng trọn Quê Hương đồng bào.

Chức quyền đã trải thấp cao,

Công danh sự nghiệp, buông vào hư vô.

 

Trọn đời, còn lại túi thơ, 

Với lưng bầu rượu, bên bờ tha hương.

Tâm tư chiến mã  xa trường,

“Lão Mã Sơn” vẫn phương cường hiên ngang!

                       *

Ngày Xuân, cung kính đôi hàng,

Chúc Trần Huynh Trưởng, tuổi vàng tăng thêm.

Một vòng Giáp nữa êm đềm,

Phòng văn, thi phú vẫn rền tiếng ngâm!

 

Hữu bằng tình nghĩa uyên thâm,

Trọn niềm quí mến, thành tâm chúc mừng!

 

        Trần Quốc Bảo

               Richmond, Virginia
         Địa chỉ điện thư của tác giả:
         quocbao_30@yahoo.com

(*)Trong Làng Thơ Miền Đông Hoa kỳ (có thể là cả Hải ngoại) Công Trần là Nhà Thơ lớn tuổi nhất. -  Ông tên thật: Trần Văn Công, bút hiệu: Công-Trẩn Lão-Mã-Sơn (một biệt hiệu khác: Trần Gò Công) . Tuổi Quí-Hợi, 1923 . Tính theo vòng Can-chi Âm-lịch, thì năm nay Tân-Sửu, Tiên sinh đã đạt 99 niên đại-thọ.   

Thi sĩ Công-Trần thuở xưa là Sĩ quan Hiến binh Quốc gia, sau là Trung tá  Cảnh sát QG. Trong binh nghiệp, ông đọat nhiều huy chương cao quý, như: Bảo Quốc Huân Chương, Chương Mỹ Bội Tinh .v.v...
Về văn nghiệp, ông là một Nhà thơ cựu trào, thành danh.   Đa phần thơ thuộc loại cổ phong ; Lời thơ phóng khoáng, đôn hậu ; Tâm ý luôn hướng về Quê hương Đất nước và Dân tộc Việt Nam.    

Đại-lão Thi-Huynh Công-Trần là một Nhà Thơ Ái Quốc.   ./.   TQB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét