Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Thiên Cổ Sầu - Thơ Văn Nguyên Dưỡng

 

Đêm Ba Mươi, vào cung, Chị Hằng 
                thẹn, lẫn vào mây trốn mất.
Sáng Mồng Một, ra đường, Chú Nhật           
                cười, rãi nắng sớm đùa hoa.
Ồ Xuân!
Vắng mỹ nhân,
                      còn mỹ tữu...
Còn ta.
Tri kỷ không người, Thơ thành hoa 
                                            chớm nụ,
Cũng đón Tân Xuân, chung cúc tữu
                                            mềm môi.
Em cứ đi đi...
Đi cho khắp biển cùng trời,
Ta ở lại
Ôm nửa bầu trái đất...
Biến thi, tửu, thành người;
Vỗ tay cười ngất.
Anh hùng vong trận mạc,
Giai nhân nan tái đắc!
Hỏi trời cao hay hỏi đất sâu
Ta có chi mà ta thấy đau,
Đời có chi mà thiên cổ sầu?!.

VĂN NGUYÊN DƯỠNG
Mồng Một
Tết Tân Sữu 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét