Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Tết Bên Này Nhớ Tết Bên Kia - Thơ NHẤT HÙNG


Lại thêm một cái Tết ly hương
Bao kỷ niệm sao cứ vấn vương
Nhớ láng giềng thân thương lối xóm
Nhớ bè bạn quậy phá chung trường
Nhớ Sài Gòn thuộc từng con phố
Nhớ Chợ lớn quen mỗi góc đường
Cảnh cũ đâu còn đâu đã mất
Người xưa ai ở ai tha phương

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét