Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Không Có Xuân - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn

 


Người người hớn hở đón mừng Xuân
Riêng tôi, lòng cãm thấy dửng dưng
Tết nhứt, đầu Xuân như thường nhựt
Gác trọ quê người Không Có Xuân.

Xuân trên quê Mẹ tràn nắng ấm
Bên Mỹ vào Đông tuyết ngập đường
Lòng  ưu tư thương nhà nhớ nước
Còn dạ nào mà Tết với Xuân ?

            Hoa Đô, Mô Tân Sửu 2021.
            Trần Công/Lão Mã Sơn


TB-Nhơn dịp mồng một Tết tôi xin tản mạng về tuổi tá của người VN cho vui.
Theo phông tụn củ người VN, thì mồng một Tế mỗi người được thêm 1 tuổi, chớ không  chờ đến đúng ngày tháng sanh, như Âu Mỹ.
Thứ nữa, tuổi ta trước tuổi Tây một Năm. Thí dụ: Tôi sanh năm 1923, Quý Hợi, Thì 2021 tôi được 98 tuổi Tây, nhưng Tân Sửu nầy, tuổi ta của tôi là 99.
Vậy, tôi xin chọn tuổi ta (99). Già lở cho già luôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét