Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Xuân Hy Vọng - Thơ Đông Thiên Triết

 Inline imageChú Chuột bàn giao lại bác Trâu,

Nhắn rằng nhân loại chớ lo rầu.
Cồ-rô lúc trước ưa phun nọc,
Vi-rus từ nay bị chặt đầu.
Mừng Tết nghinh tân, xua khốn khó,
Vui Xuân tống cựu, rước sang giàu.
Vaccine thần dược vừa tung cánh,
Đuổi Dịch rời xa quả địa cầu.

 
ĐôngThiênTriết-

Xuân Tân Sửu 2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét