Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

NGÀY ĐẦU NĂM / Trần Quốc Bảo dịch thơ của Danh Sĩ Ái Quốc Lê Cảnh Tuân

 Nguyên Nhật

Lê Cảnh Tuân (*)

 
Inline image
 

元 日

旅 館 客 仍 在

去 年 春 復 來

歸 期 何 日 是

老 盡 故 園 梅

 

黎 景 詢

 

Nguyên Nhật

 

Lữ quán khách nhưng tại,

Khứ niên xuân phục lai.

Quy kỳ hà nhật thị ?

Lão tận cố viên mai!

 

Lê Cảnh Tuân

 

Bản dịch Ngũ Ngôn, của Trần Quốc Bảo.

 

Ngày Đầu Năm

 

Quán trọ khách dừng chân

Năm qua, lại đón Xuân

Ngày về quê chửa biết

Vườn cũ, mai tàn dần!

 

 

Bản dịch Lục Bát, của Trần Quốc Bảo.

 

Ngày Đầu Năm

 

Quán bên đường, khách dừng chân

Năm cùng tháng tận, đón Tân Xuân vể

Biết bao giờ trở lại quê?

Nhớ mai vườn cũ, lòng tê tái buồn!

 

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
quocbao_30@yahoo.com

(*) Lê Cảnh Tuân (1350-1416)   quê làng Lão Lạt, huyện Thống Bình, trấn Thanh Đô (nay là huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), đỗ Thái học sinh (tiến sĩ) năm 1381. Gặp lúc quân nhà Minh bên Tầu sang xâm lấn Nước ta. Ông viết “Vạn Ngôn Thư” (Bức thư một vạn chữ) trao cho bạn là, Bùi Bá Kỳ, ngầm tính chuyện “diệt Minh, phục Quốc”. Việc bại lộ, ông và người con là Lê Thái Điền bị quân Minh bắt giải về Yên Kinh (Bắc Kinh- Trung Quốc).

Vua nhà Minh hỏi ông rằng: "Nhà ngươi khuyên Bá Kỳ âm mưu làm phản. Vì sao vậy?".  Ông khảng khái nói: - "Người Nam thì hết lòng gìn giữ  nước Nam. Chó ông Trích thì cắn người không phải chủ nó. Hỏi làm gì !" 

Vua Minh tức giận, nhưng trọng ông là một Nhà Ái Quốc trung thành dũng liệt , không xử tử hình, chỉ truyền giam cha con ông vào ngục Kim Lăng, 5 năm sau, (1416, tức năm Bính Thân) cả hai cha con đều chết trong ngục thất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét