Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Về Thăm Mộ Chàng - Thơ Tâm Tiễn
30 Tháng 4 Thăm Mộ Chiến Hữu

- Mộ bên trái: Cố Thiếu Úy Phạm Đăng Hải 
Sinh năm 1952
Phi công trực thăng, tử trận năm 1973 .
Hưởng dương 22 tuổi

- Mộ bên phải: Cố Đại Úy  Phạm Đăng Phước
Sinh năm 1947. Bộ binh, tử trận năm 1974
Hưởng dương 28 tuổi
Phước và Hải là anh em ruột. Với Hiền GC là bà con cùng đầu ông Sơ (bên Ngoại)

1/9/15
Mộ chàng đã hết rêu phong
Hôm nay ghé lại lòng không nỡ rời
Chàng về Cực lạc xa xôi
Trần gian thiếp vẫn mồ côi một mình
Bảy Hiền cảm tác

Ngày 1/9/2015 đi thăm mộ chiến hữu
Mộ đã được duy tu hôm Thanh Minh năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét