Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Vinh Danh Ngũ Tướng Việt Nam Cộng Hòa VỊ QUỐC VONG THÂN - Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường, Hạ Thái Trần Quốc Phiệt, Tím

Inline image

Anh hùng bảo vệ nước cùng non
Vị quốc thây tan tiếng vẫn còn
Vỹ, Phú hy sinh đầy nghĩa khí
Nam, Hưng tự trọng tỏ lòng son
Hai cùng chiến hữu nêu gương sáng
Xác gửi quê hương trả nợ tròn
Năm tướng lưu đời danh bất diệt
Sử xanh ghi chép mãi vinh tôn.

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
[2]
Vinh Danh Ngũ Tướng:
Nam, Hưng, Vỹ, Phú, Hai
VỊ QUỐC VONG THÂN
Đã vẹn tiết trung với nước non
Ngàn sau danh ấy lẫy lừng còn
Nêu gương nghĩa khí dòng anh dũng
Lưu sử oai hùng máu sắt son
Nên quyết hủy mình không chịu nhục
Thà rằng tuẩn tiết nợ chưa tròn
Sáng ngời cốt cách người quân tử
Hậu thế ngàn đời mãi vọng tôn.

Hạ Thái  Trần Quốc Phiệt

KÍNH TRỌNG

"Hào" kiệt "lời" thề "lớn" tựa "non" :
Không hàng tự vận tiếng thơm còn.
Cùng đường tiết tháo lòng chung thuỷ.
Mạt lộ "trung" thành "dạ" : "sắc son".
Trăm đắng "gìn" nhà "mà" thất bại 
Ngàn cay giử nước "lại" không tròn 
Minh(*)kêu bỏ súng : không, thà chết.
Việt cộng "âm thầm" kính trọng : tôn 
 
Tím 4/19/18
 
(*): Ngũ Vị Tướng: (từ trái qua phải)
Chuẩn Tướng Trần Văn Hai; Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ; Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam; Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng; Thiếu Tướng Phạm Văn Phú.
Bên trái: Trung Tá Nguyễn Văn Long
Bên phải: Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn.

  
               See the source image     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét