Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Nhớ Hoàng Sa - Thơ Ngọc Trân


Hoàng Sa,Hoàng Sa,Hoàng Sa ơi!
Vẫn nghe  như sóng biển gọi người.
Đã bao năm mất vào tay giặc,
Biển hờn sóng vỗ mãi khôn nguôi!

Hoàng Sa,Hoàng Sa,Hoàng Sa ơi !
Niềm đau ngày ấy vẫn chưa nguôi!
Biển đảo cha ông gìn giữ mãi.
Giờ đây giặc đã chiếm mất rồi!

Hoàng Sa,Hoàng Sa,Hoàng Sa ơi!
Tên anh vẫn chói sáng muôn đời,
Nối gót tiền nhân đi giữ nước,
Ngụy văn Thà cùng chiến hữu tôi.

Hoàng Sa,Hoàng Sa,Hoàng Sa ơi!
Tim ta uất nghẹn chẳng thành lời!
Hồn thiêng sông núi xin chứng giám,
Đứng dậy đi thôi toàn dân ơi .

Lời thơ như một nén hương lòng,
Thắp lên tưởng nhớ các anh hùng.
Giữ đảo thân vùi sâu đáy biển!
Nhưng anh linh tỏa sáng non sông.

Ngọc Trân 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét