Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

30/4 - NGÀY QUỐC HẬN - Thơ Trần Quốc Bảo

  

          

30/4 - NGÀY QUỐC HẬN   

30 Tháng 4 – Xóa bàn cờ tướng

Thí chốt, phủi tay … Thế là hết chơi!

Đại Sứ Martin hạ cờ Mỹ xuống

Trực thăng SeaKing bốc thẳng ra khơi!

 

30 Tháng 4 - Miền Nam thất thủ

Quân Lực Việt Nam  tan rã đau thương

Máu lệ quân dân đẫm đầy trang sử

Quốc Hận này đau thấm tận tủy xương !!!            

 

30 Tháng 4 – Cờ máu xuất hiện

Nón cối dép râu, kéo vào Sài-gòn

Dân chúng ùn ùn trốn chạy ra biển

Đi tìm Tự do. Xa lũ ác ôn !

 

30 Tháng 4 - Hải Quân bất mãn

Tài liệu Tham mưu thiêu hủy sạch trơn

Toàn Bộ Tư Lệnh âm thầm di tản

Chiến hạm, Giang đoàn … trực chỉ Côn Sơn.    

 

30 Tháng 4 – Vùng 4 còn vững

Mười rưỡi nghe tin, Minh-Cồ đầu hàng

Như ngọn giáo đâm ngay tim!... chết sững !!!

Một tiếng súng “!”.  Trời! - Tướng Nguyễn Khoa Nam ! 

    

 
    Tướng Ng.Khoa Nam

 30 Tháng 4 – buông súng… phi lý!

Sư Đoàn 5 , phòng tuyến vẫn y nguyên

Tư Lệnh Sư Đoàn - Tướng Lê Nguyên Vỹ

Chào biệt anh em. Tuẫn tiết oai nghiêm! 

       


       Tướng Lê Nguyên Vỹ

 30 Tháng 4 – Đoàn quân thất thủ

Đang khi chiến binh, khí tiết bừng bừng!

“Vị Quốc Vong Thân” : - Tướng Phạm Văn Phú

- Tướng Trần Văn Hai, - Tướng Lê Văn Hưng … !

  
    

  Tướng Ph.V,Phú       Tướng Trần V, Hai       Tướng Lê Văn Hưng 

30 Tháng 4 – Trước đài Thủy Quân Lục Chiến

Có đám đông mặc niệm, nước mắt lưng tròng

Xác một Cảnh Sát Quốc Gia nằm tuẫn tiết

Vị anh hùng: Trung Tá Nguyễn Văn Long !

     

 
             Tr.Tá Ng.V.Long

 30 Tháng 4 – Người không tự vận

Tỉnh Trưởng Chương Thiện chiến đấu tới cùng

Vị “Liệt Sĩ” : Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Giặc đem ra bắn! Ông chết bi hùng!

 

         Inline image
 
           ĐạiTá HồNgọc Cẩn

 30 Tháng 4 –Rã ngũ gần hết

Còn lại Vũng Tầu, Trường Thiếu sinh Quân

Vẫn kềm chặt súng, coi thường cái chết

Rốt cuộc, các em ngồi khóc giữa sân !!!

 

30 Tháng 4 – Hai tay hai súng

Anh lính hiên ngang đi giữa Sài-gòn

Trái lựu đạn móc tòn ten trước bụng

“Mẹ đời! Cộng phỉ !… cùng chết nghe con”!


     Inline image


          Người Lính cuối cùng đi giữa Sàigon

30 Tháng 4 – tổng số tuẫn tiết

Quân Dân Cán Chính, khoảng trên hai trăm

Sau này kiểm kê, nhiều không kề xiết!

Trang “Hận Huyết Sử”, lưu lại ngàn năm !!!

 

30 Tháng 4 – Cộng nô tàn bạo

Qủy quyệt, gian manh, vào cướp Miền Nam

Ngục tù khổ sai, gọi là “cải tạo”

“Vùng kinh tế mới”đầy ải lầm than!

 

30 Tháng 4 – Hận đau khôn xiết!  

Hơn bốn chục năm … núi sông u sầu

Cương quyết vùng lên! Toàn dân nước Việt!

Giữ Giang Sơn cho con cháu ngàn sau!

 

30 Tháng 4 – Ước mong chờ đợi !

Hồn thiêng sông núi “Việt Nam Cộng Hoà”

Cờ Vàng uy linh, bay khắp Thế giới

Sẽ về Quê hương ! Một ngày không xa! 

 

                                Trần Quốc Bảo
                             Richmond, Virginia
                    Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
                    quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét