Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

THƠ NHẠC Ý NGA

 


GIỮ LỬA ANH EM ƠI-DânChủCa phổ thơ Ý Nga
Sent: Wed, Apr 23, 2014 9:36 pm
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml

CHƯA CHẮC “CỤ” LÀ KHÔN!
Ngày xưa cụ Mão nhàn du
Cộng vào: cạo mũ cao su suốt ngày.
*
Cơm thiu phải nuốt ngày nay
Nhai hoài bánh vẽ đỏ nhầy. Kêu thơm?

Ý Nga, 29-5-2015
Nói lái: cụ Mão/cạo mũ. -Cơm thiu/Kêu thơmKHÔNG THỂ NÍN THINH

Thương thay Bó đũa Quốc Gia
Để cho Búa Đỏ chẻ ra trăm nghìn?
Văn công đỏ áu: trơ nhìn
Ca nô Áo Đỏ: không xin cũng giàu.

Ý Nga, 29-5-2015
Nói lái: Bó đũa/Búa Đỏ. -đỏ áu/Áo Đỏ.
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉
Trang Face Book của Ý Nga:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét