Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

Quốc Hận (phần 46) - thơ nhạc: Ý NGA

                                                              CÚT!

*
(Tặng quý Chị Em luôn giữ vững lập trường Quốc Gia)
*
Tưởng mi giữ lửa đấu tranh
Hóa ra mê gái, tành hanh cùng người,
Thấy Hoa đẹp, chòng ghẹo, cười
Ô danh khắp chốn: chín, mười chưa ưng?
 
Đủ… trăm chưa chắc mi ngưng
Tránh xa! Chớ có danh xưng, tự dừng!
Gươm kia rất bén, chưa chừng
Đã vung, gươm chẳng chịu ngừng da tanh.
 
Ở đây Hoa-Ái-Quốc… sanh
Chưa hề có… tử! Muốn lành thì kiêng!
Ý Nga, 19.4.2021NGÀY XUI
Người ta bảo nhau kiêng cử
Hôm nay thứ Sáu, Mười Ba
Dặn dò: Phải cẩn thận nha!
Làm lành, tránh xa điều dữ.
 
Còn ngày nào xui hơn nữa?
Ba Mươi của một tháng Tư
Cột đèn cũng muốn... di cư
Đất nước thành Tù Kín Cửa.
 
Còn ngày nào xui hơn thế?
Thứ Tư của năm Bảy Lăm
Đếm hoài đã mấy chục năm
Chao ôi là cơn hưng phế!
Ý Nga, 13.6.2003.
   
30 THÁNG TƯ
Mỗi năm chúng mỗi ăn mừng
Mỗi năm ta mỗi nhắc chừng với nhau:
Chúng “mừng” vì “ăn” được lâu
Ta đau vì xót thảm sầu của dân.
Ý Nga, 25-5-2011.

youtube "THÁNG TƯ LỆ ÚA TÍM MÀU"
https://www.youtube.com/watch?v=5kcWWp24EFs&t=6s
thơ HỒ TRIỀU LAM
nhạc NGUYỄN HỮU TÂN
youtube HUỲNH TÂM HOÀI


❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉
Trang Face Book của Ý Nga:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét