Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

"ĐƯỜNG HOA THƠM MÙI GIÓ - Thơ Hoa Văn"

 

Đường hoa thơm mùi gió

Tình nào bước chân thơ

Ngậm ngùi trời mây cũ 

Nắng chiều vàng vọt đưa

 

Đời như hạt sương bay

Tan đi theo màu nắng

Tình nào cho trống vắng

Thơ nào dở với hay

 

Cần nhớ gì quá khứ

Biết lúc tỉnh khi say

Nhớ ân này nghĩa nọ

Quên đi thuở đoạ đày

 

Người bước chân vội vã

Hay đã từ tốn sang

Lời thơ xanh hồn giấy

Đừng để giấc mơ tàn

 

Bên này mong bên ấy

Đợi mau hết mùa Đông

Tình vẫn tình trong sáng

Cái thật chẳng nghiêng lòng

 

Hỏi nhau lời hỏi nhỏ

Lòng chưa hay đã cùng

Tình đầy mơ với ước 

Đừng nghĩ đục mà trong.

11/20/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét