Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

QUÁN NIỆM - Thơ Hồ Công Tâm

 

Thư Pháp Kiều Mộng Hà / "Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm"


QUÁN NIỆM

Mõ chuông tri kỷ tri âm,
Ưng vô sở trú... phát Tâm Bồ Đề.
Lòng thanh tịnh, trí pha lê
Thoát vòng danh lợi, hướng về Chân Như.
Tọa Thiền an lạc nhân từ,
Sân si buông bỏ, tâm tư nhẹ nhàng.
Liên Hoa Diệu Pháp minh quang,
Thoắt thôi Giác Ngộ sen vàng toả hương...
December 21st 2021

HỒ CÔNG TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét