Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

Đầu Năm 2022 , Kính mời Qúi Thân Hữu thưởng thức Trà - Thơ Trần Quốc Bảo

 Trước Thềm Năm Mới

Kính Chúc Quí Thân Hữu và Bửu Quyến

TÂN NIÊN 2022, AN BÌNH HẠNH PHÚC

VẠN SỰ TỐT ĐEP VÀ TRÀN NIỀM VUI

******************************************************************************* 

Mời thưởng thức Trà Đầu Năm Mới và đọc chuyện hồi ký xưa

******************************************************************************** 

 

 TRÀ THIỀN   

Thơ Trần Quốc Bảo
Trà rót đầy ly, ngồi tịnh thiền (a)

Nhìn làn hơi khói nhẹ bay lên

Khơi tâm hàn sĩ, nhân duyên quán (b)

Trí huệ phiêu bồng, tới cõi tiên!

 

Vị Trà thanh khiết, thật vô lường

Thấm giọng, mùi thơm tỏa vấn vương

Thơm tự tâm trà, (nơi chẳng thấy!)  (c)

Muôn loài, hữu xạ tự nhiên hương.
 Nước, lửa, âm dương hiệp trợ trà ,


Ngẫm như trời đất dưỡng sinh ta.

Uống trà, mong có người tri kỷ,

Như Tử Kỳ, xưa gặp Bá Nha.

 

Ly ngọc ánh lên, một niệm suy

Mỵ Nương nhìn thấy bóng Trương Chi

Phút  giây chợt quán điều chân mỹ

Nhưng hận ... vì duyên đã lỡ thì!Hàn sĩ cũng nhìn sâu đáy ly,

Ô kìa! ... hình bóng thật tinh vi

Bao la vũ trụ, nằm trong đó!

Tận đáy lòng người, nào khác chi!

 

Quán triệt nội tâm, Thiền giúp ta

Vun bồi thiện đức, diệt tư tà

An nhiên tự tại, lòng thanh thản,

Mở rộng vòng tay, sống vị tha.

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com

 

 

(a)  Trà Thiền    : dùng cách uống trà để hành thiền

(b) Nhân duyên quán: xét nhân duyên, biết chân tướng của vạn vật

(c) Không nhìn thấy Tâm:  “ Tâm nhi bất kiến”   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét