Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

HOA ĐÔ, ĐÔNG 2021 - Thơ Trần Công / Lão Mã Sơn

     

Đông Hoa Đô đến nay chưa có Tuyết

Chỉ có gió Đông lành lạnh ngoài song

Sương mịt mù bao phủ rừng Phong

Trên đường phố bộ hành vắng bóng .

 

Đông quê tôi khác ở Hoa Đô

Ra đường không mặc nhiều lớp áo

Trên gác trọ, nhìn Đông viễn xứ

Chợt nhớ Đông quê Ngoại ngày nào.

                Hoa Đô, 30-12- 2021

                Trần Công/Lão Mã Sơn

 


Thu đi Đông đến đã lâu rồi
Hoa Đô chưa có tuyết trắng rơi
Lão Mã Sơn cạn nguồn thi hứng
Không sáng tác thơ để tặng đời.

Không viết thì tui viết tiếp cho
Thơ hay, thơ dở, cũng đừng lo
Chỉ cần nhìn thấy năm, ba chữ
Mừng biết rằng ông "chửa xuống đò"

Hoa Đô, 28-12-2021
Trầng Công/Lão Mã SơnKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét