Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

Thơ Nhất Hùng và Thơ Hoạ CAO MỴ NHÂN

    Kính hoạ : " Chiều Bên Hồ Thu "
   của Nhà Thơ  NHẤT HÙNG

        BÊN TRỜI THU VÃN 

  Mùa vãn, trời đang nở tuyết chồi
  Người về nhặt vội lá phong rơi
  Khói mù heo hút vàng mây núi
  Sương giá đìu hiu trắng vạt đồi
  Hồ đã xanh thêm mầu nước bạc
 Tình càng ấm mãi sắc thu vơi
 Làm sao đoán được càn khôn mộng
 Để gọi hồn thơ thức tuyệt vời ...

   Hawthorne  13 - 12 - 2021
   CAO MỴ NHÂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét