Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

TÂM NGUYỆN GIÁNG SINH - Thơ Ngô Minh Hằng


Thánh nhạc, đèn, hoa, ngát cõi trần
Giáng Sinh, Chúa đến gội hồng ân
Hang lừa, máng cỏ, nơi Người chọn
Mục tử, đàn chiên, kẻ Chúa cần
Khiêm tốn, hy sinh, hành thánh giáo
Nhân từ, đạo hạnh, đãi tha nhân
Năm châu, mừng Chúa, đời vui qúa
Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm

*
Riêng Việt Nam con vẫn khóc thầm
Vì loài cộng sản, lũ tà tâm
Đã gieo hận tủi, gieo tang tóc
Lại tạo oan khiên, tạo cát lầm
Miệng ngập yêu thương mà bất nghĩa
Lời ̣đầy tình cảm vẫn vô nhân
Chúa ơi, xin xót cho nòi Việt
Gìn giữ người đi cứu nước, dân

Ngô Minh Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét