Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

BUỒN - Thơ Trần Công/Lão Mã Sơn

 


Cám ơn quý bạn đã khuyên tôi
Hảy cứ dững dưng mặc kệ đời
Tình huống nào ta cũng cứ cười
Như vậy đời mới là hạnh phúc.

Nghe bạn, tôi vui không mấy lúc
Nỗi ưu tư trở lại như xưa
Thân mất nước làm sao vui được
Buồn nhớ nhà, xứ lạ đêm mưa.

Đọc tin thế giới, tôi đã thấy
Nhiều quốc gia trên quả địa cầu
Nghèo xơ xác, đói cơm, thiếu áo
Bịnh dịch tràn lan khắp năm Châu.

Lòng tôi không phải là sỏi đá
Tôi không là một kẻ vô tâm
Thấy đồng loại gặp cảnh khó khăn
Tôi không sao cười vui cho được.

13-12-2021
Trần Công/Lão Mã Sơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét