Thứ Tư, 4 tháng 11, 2020

MẶC AI.. - Thơ Trần Nam Ca

 

 Mặc ai Dân chủ, Cộng hoà
Ai theo dân tộc có ta theo cùng .
 Đã một thời sống vùng khói lửa
 Khoác phi bào câu hứa vì nhà
Nào ngờ tàn cuộc can qua
Làm thân tị nạn bôn ba chợ đời !
Có những chiều mưa nơi đất khách
Lòng u buồn thầm trách riêng mình
Thời chinh chiến mặc tử sinh
Lời thề chống giặc trọn tình nước non .
Nhưng tự do, mỏi mòn không tới !
Quê hương mất vì bởi đồng minh
Trách người hay tự trách mình,
Ai vì quyền lợi quên tình anh em !
Vì đảng phái, họ đem đổi chác,
Dân chủ ư , bóp nát tự do !
Nước mình mình chẳng tự lo
Cộng hoà hứa cuội, chìm đò mới hay!
Họ đi đêm, thẳng tay đổi chác
Tội dân mình khao khát thanh bình
Bị bức tử, bị hy sinh
Riêng tư  quyền lợi, dân mình khổ thôi !
Bao đêm dài, đứng ngồi suy gẫm
Đông sang Tây, máu thấm chan hoà
Quốc gia đối với quốc gia
Chỉ vì quyền lợi , ai mà thương ai !
Ta vẫn mơ, một ngày nắng mới
Cờ dân tộc, phất phới đó đây
Mặc ai theo Mỹ, theo Tây
Ai theo dân tộc ta đây theo cùng .

Lính già Trần Nam Ca

(San Diego,CA. Mùa bầu cử 2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét