Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

TUỔI GIÀ - Thơ Phạm Mạnh Đạt


Thất thập là cổ lai hy                                                                                            

Bát thập sửa soạn ra đi là vừa                                                                              

Các cụ chín chục xin thưa                                                                                    

Chuẩn bị khăn gói sớm trưa không chừng                                                              

Gặp nhau tay bắt mặt mừng                                                                                

Nhìn đi ngó lại thưa dần bạn ơi                                                                            

Tuổi già chán qúa đi thôi                                                                                      

Ăn không ngon miệng còn chơi các tiền

Mắt mờ ngày cũng như đêm

Thêm màn đau nhức  khắp trên thân người                                                            

Tuổi già buồn nhiều hơn vui                                                                                 

Phải không các cụ cùng tôi tuổi già?


Phạm Mạnh Đạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét