Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

MẠCH SẦU - Thơ Lạc Thuỷ ĐỖ QUÝ BÁI

 

Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này : 
Em đã đi rồi !Thôi vĩnh biệt !
Độc hành trọn kiếp thủa nào khuây ?

Thế nhân lìa tục còn lưu lại 
Cho kẻ thân yêu đất nước này ?
Muôn nấm mồ xanh xanh kỷ niệm
Còn anh nào biết có chi đây ?

Giờ đây còn biết làm chi để
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này ?
Tao Đàn trơ đó hồn thu thảo 
Trắng toát sương mù cát bụi vây

Giờ đây còn biết làm chi để 
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này ?
Còn trơ bãi cỏ xưa ai ngự
Nhớ ai vàng úa đã pha đầy

Giờ đây còn biết làm chi để 
Lấp khoảng thời gian trống rỗng này
Đồng Nai thờ thẫn sầu khơi mạch 
Rền rĩ sóng dồn gẫy bóng cây

Giờ đây còn biết làm chi để 
Lấp khoảng thời gian trống rỗng nảy ?
Hoàng hôn đại lộ dài cô ảnh 
Nản bước lưu vong dại mặt mày 

Môi khộ mắt chõm ,hồn sa mạc
Son phấn Đô Thành  bụi trắnh tay 
Giờ đây còn biết làm chi để 
Lấp khoảnh thời gian trống rỗng này ?

Em đã đi rồi ! Thôi vĩnh biệt 
Độc hành trọn kiếp thủa nào khuây ?

LTĐQB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét