Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Tạ ơn Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria - Thơ - Trần Quốc Bảo

            


Tạ ơn Chúa Kitô và Mẹ Maria

Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn
Thân này tro bụi thành nhơn
Chìm trong bể khổ, tủi hờn đắng cay


Xác hồn còn có hôm nay
Nhiệm-mầu Cứu-độ, cao dày Hồng-ân
Vực sâu gục xuống mỗi lần
Có Lòng-Thương-Xót ân cần vực lên

 

Tạ ơn Thánh-Mẫu dịu hiền
Mẹ Hằng-Cứu-Giúp bình yên trọn đời
Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn .
              
         Trần Quốc Bảo

             Richmond, Virginia
          Địa chỉ điện thư của tác giả:
      quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét