Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Be Thankful! - Ai Cơ HT (chuyển ngữ)

 


Cảm ơn khi thất vọng

     hụt mất điều ước ao;

Bởi, nếu luôn thỏa nguyện

     đời còn gì khát khao?      

 

Cảm ơn khi gặp phải

     điều khó hiểu, rối ren;

Bởi, đó là dịp tốt

     để mình học hỏi thêm.

 

Cảm ơn những gian khổ

     trên nẻo đường mưu sinh;

Mỗi kinh nghiệm thâu thái

     rèn vững bước trưởng thành.

 

Cảm ơn những kém cỏi,

     thiếu sót, hay buộc ràng;

Bởi, đó là cơ hội

     cải thiện, hay kiện toàn.

 

Cảm ơn từng thử thách

     mới mẻ và khó khăn

     đã giúp mình vun đắp

     tư cách và tài năng.

 

Cảm ơn những lầm lỗi

     lỡ mắc phải trong đời;

Nhờ đó mình rút tỉa

     những bài học tuyệt vời.

 

Cảm ơn cơn mệt lả

     sau nỗ lực hoàn thành;

Bởi, như vậy mình đã

     tạo khác biệt, tốt lành.

 

Cảm ơn điều tốt đẹp

     là việc quá dễ dàng!

Muốn đời mình phong phú?

Cảm ơn những trái ngang!

     

Lòng biết ơn có thể

     biến điều dở thành hay;

Thử cảm ơn bất hạnh

     biết đâu mình... gặp may J

 

-          Ai-Cơ HT -

Melbourne Nov 26th 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét