Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

BẾ QUAN TỌA THIỀN - Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image


Bế quan gần một tháng rồi!
Tọa thiền suy ngẫm sự đời huyền vi
Bao nhiêu người đã ra đi
Như cơn ác mộng, bởi Virus-Tàu

Lợi danh, quyền quí, sang giầu...
Chỉ trong chớp mắt, trôi vào hư vô
Cái còn, cái mất... mơ hồ
Ở đây cõi tạm, bên bờ tử sinh.

Con người nhờ trí thông mình
Cậy mình Chúa Tể hành tinh địa cầu
Kiêu căng...  nào có ngờ đâu!
Gặp con trùng nhỏ, ngõ hầu điêu linh!

Giống như “ác quỉ” vô hình!
Nó làm đảo lộn, rung rinh toàn cầu!
Đoàn quân dịch tiến tới đâu
Chúng sinh chết chóc thảm sầu, thê lương!

Rượt con người, đến cùng đường!
Nhà nhà đóng cửa, phố phường vắng tanh
Tọa thiền, trụ với tâm thành
Nhận chân hư ảo, mong manh phận người

Trí khôn dẫu đến tuyệt vời
Nhưng quyền sinh tử, phép Trời huyền vi
Dâng lời cầu Đấng Từ Bi
Xin ban bửu bối, diệt Virus-Tầu!

Tạ ơn Thượng Đế nhiệm mầu
Xót thương nhân loại dâng lời cầu xin
Bịnh tà, nhờ có thuốc tiên,
Một phen cải tử hoàn sinh, nhớ đời !!!
         Trần Quốc Bảo
            Richmond, Virginia
        Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
       quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét