Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

Ngày Giỗ Đầu của Lý Tống - Thanh Thanh LXN


Lý Tống qua đời ngày 05/4/2019 tức ngày mồng 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi.  Một năm trôi qua, ngày mồng 1 tháng 3 năm nay, Canh Tý, nhằm ngày Thứ Ba 24/3/2020.  Theo tục-lệ, ngày Giỗ của Lý Tống (trước một ngày so với ngày đầy năm) là ngày Thứ Hai 23/3/2020.
Gia-đình Lý Tống đã có chuẩn-bị tổ-chức lễ Giỗ Năm Đầu cho Lý Tống, nhưng vì bệnh dịch Covid-19 nên phải hủy lễ; chỉ có Quý Thầy tụng kinh trong Chùa, và thân-nhân & thân-hữu dâng nhang tại nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét