Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC DANH CA THÁI THANH - Thơ Xướng Họa PHƯƠNG HOA và THI HỮU


VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
DANH CA THÁI THANH

(Dĩ đề vì thủ.
Thành kính phân ưu cùng
gia đình đại danh ca Thái Thanh)

VÔ vàn xúc động, ánh sao băng
CÙNG tiễn người lên cõi Vĩnh Hằng
THƯƠNG mãi lời ca dường thác đổ
TIẾC hoài tiếng hát tợ mưa giăng
DANH vang ngút bể mây còn rối
CA vọng ngời non gió cũng quằn
THÁI thuận Ân Thiên đà giải nghiệp
THANH nhàn Cực Lạc sớm siêu thăng

Phương Hoa 
Mar 17th 2020

Bài Họa:

TIỄN NGƯỜI VỀ CÁT BỤI

VÔ ngã nhân sinh đã định rồi
CÙNG chung tưởng niệm phút giây thôi
THƯƠNG người ca sĩ thời lừng lẫy
TIẾC một tài hoa lệ thắm môi
DANH vọng huy hoàng theo cát bụi
CA ngân trầm bổng để cho đời
THÁI thân tọa lạc liên hoa tịnh
THANH thản nhẹ nhàng bước thảnh thơi...!!!

HỒNG VÂN
  18/3/2020

THƯƠNG TIẾC GIỌNG CA THÁI THANH

XÓT xa lòng buốt tựa trời băng
THƯƠNG quá danh ca vượt cõi Hằng
TIẾNG khóc lẫn trong ngàn giọng nhớ
HẠC kêu hoà giữa  vạn lời giăng
SẦU mưa nhạc trổi đàn như vỡ
KHÔNG gió tơ rung phím lỡ quằn
DỨT cả cung thương vò rối mộng
ĐƯỢC người mộ điệu mãi vinh thăng...
     Hawthorne  17 - 3 – 2020

CAO MỴ NHÂN

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
DANH CA THÁI THANH

VÔ thường đã đến rủ đi rồi
CÙNG kiếp con người có vậy thôi
THƯƠNG quá oanh vàng dâng tiếng hát
TIẾC hoài thánh thót điểm vành môi
DANH vang thiên hạ vui nhân thế
CA vượt thời gian giúp cõi đời
THÁI dụng trời dành đành áp dụng
THANH nhàn mãn hạn Ta Bà thời!

Tha Nhân
  Camthành Mar !7, 2020

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
DANH CA THÁI THANH

VÔ thường thân xác,tú tinh băng
CÙNG nguyện hồn siêu chốn cửu hằng
THƯƠNG thuở gần xa hoa gấm dệt
TIẾC ngày trầm bổng lụa là giăng
DANH lừng núi thẳm trùm mây lặng
CA vút trùng khơi dậy sóng quằn
THÁI tuế soi ngời cung mệnh chủ
THANH hòa nhịp điệu hoát nhiên thăng.

Lý Đức Quỳnh
   18/3/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét