Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

SINH NHỰT LẦN THỨ 97 - Thơ Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

Tôi nâng cốc mừng Sinh Nhựt Tôi.
Sinh Nhựt hôm nay, chin bảy rồi(97)
Tuổi càng chồng chất, càng thu ngắn
Đoạn đường còn lại của cuộc đời.

Bạc tiền, danh lợi không màng nữa
Chỉ mong ngày từ giã trần dương
Thanh thãng bước lên tàu Thiên cổ.
Không vào nhà Dưỡng lão, Dưỡng đường.

Còn một ước mơ mong hiện thực:
Quê nhà chấm dứt cảnh nhiễu nhương
Để ngày Tôi giã từ trần thế
Được nằm vào lòng đất (của) quê hương.
                       
Hoa Đô, ngày 10-3-2020
          Trần Công/Lão Mã Sơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét