Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

XIN ĐỪNG GÁC BÚT - Thơ Mai ĐằngPocahontas John Smith GIF


Càng già càng mất những niềm vui
Cảnh vật xung quanh chắc ngậm ngùi
Chữ nghĩa văn chương còn nhớ mãi 
Thơ Đường thơ mới vẫn không nguôi   
Thầy trò tác họa vần thơ ngược 
Bạn hữu tương trao áng phú xuôi
Cố tạo hồn nhiên quên trống vắng
Xin đừng gác bút mất niềm vui !

M.Đ Emoji

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét