Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

Thơ & Thơ phổ nhạc của Ý NGANẰM VÙNG, NẰM VŨNG:
THẤY VUNG!
 
Nhà ngày nào cũng quét
Rác vẫn dư như thường!
Bụi ẩn từng góc kẹt
Dưới bàn, ghế, tủ, giường…
 
Người ngày nào cũng học
Chưa hiểu hết tứ phương!
Đáy giếng nằm: nhái, cóc*
Biết gì ghế học đường?
 
Cộng Đồng vào quậy phá
Tưởng hồ, đầm, kênh, mương?
Giờ này còn thiên tả
Hơn gì ếch, ểnh ương?
 
Ý Nga, 29.3.2020
*Ếch, nhái, cóc, ểnh ương: những kẻ thiên Cộng luôn lý luận một cách mù quáng dù đã thấy nhân loại bị bách hại bởi chủ nghĩa cộng sản và bọn thiên tả ra sao.
 
        


 
AI BẢO CÁN NGỐ?
 
Ở đâu có “cán bộ”
Thu vào nhiều hơn chi
Tiền vào túi không “ngố”
“Cán” giàu, khó ai bì!
 
Chia chác lắm mối lợi
“Bộ” nào, “Cục” nấy to
“Bộ” biển này, núi nọ
Bảo sao dân gầy gò!
 
Quyền lực tạo vây cánh
“Cục” nào “Cục” nấy no
Ngồi ngắm trăng, hưởng gió
“Ghế” sơn đỏ bày trò!
 
Bọn Việt gian ngồi đó
Khoe của chìm thơm tho
Đã có dân nuôi nó
Chui chi nữa “hố bò”!
 
Ý Nga, 29.3.2020
*Hố bò: những mật khu hố bò & địa đạo mà VC từng ẩn núp để trốn chui nhủi tìm cách cưỡng chiếm miền Nam.
 
 
Ý Nga kính chuyển và cám ơn:

VIỆT GÌ
KẾT BẠN VIỆT GIAN?
 
Ngày xưa mi thiếu tự do
Nên mi suy nghĩ, thăm dò, ước mơ.
Tự do dư dả bây giờ
Thiếu tâm suy nghĩ: trơ trơ trùm mền
Mặc dân xiềng xích khóc rên
Vô tâm cứ ngủ lăn kềnh, lo chi!
Việt gian kết bạn Việt gì?
Ăn chơi, hưởng thụ ai bì bằng ngông!
Gông cùm: mơ thoát đỏ hồng
Tự do: lại tự nhốt Lồng-Đỏ-Tươi
Mặc dân khóc lóc, mi cười
Dollars đầy túi, ngủ vùi, no say.
 
Ý Nga, 29.3.2020

MẬU THÂN, ANH NHỚ GÌ KHÔNG?
Xem PPS: Lỗ Trí Thâm

MỞ MÀY, MỠ MẶT
 
MƯA ĐÊM VÀ 1 DẤU HỎI
 
NẾU “LẠNH” QUÊ NHÀ ANH CÓ CHIA?
THÁNG TƯ CÒN BUỒN!
 
THÁNG TƯ NÀY LẬT TRANG SỬ SANG CHƯƠNG!
 
THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM
 
THÊM 1 NỐT NHẠC (ONE MORE MUSICAL NOTE)
www.lmstflorida.com/?1018 (.mid + .gif + .pdf)                       
 
“THƠ“
 
THỦ PHẠM
 
THUYỀN NHÂN LẠI NHỚ THUYỀN NHÂN
 
THƯƠNG CA
http://www.youtube.com/watch?v=9JCZ_XcJc_s
http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/2011/08/09/video-thuong-ca
 
THƯƠNG THỜI QUÁ THƯƠNG!
http://www.danchuca.org/DanChuCaPhoTho.shtml
 
TRẬN TÀN TA VẪN CHƯA THUA
 
TƯ TƯỞNG 
Video: NDT
 
ƯỚC NGUYỆN
 
VÌ TỒ QUỐC 
 
VIỆT NAM ƠI! VIỆT NAM!
 
VÔ SẢN
 
XÉ LỤA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét