Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

NỖI BUỒN BA MƯƠI THÁNG TƯ - Thơ Lão Mã Sơn


 

Thời gian như bóng ngựa qua cửa sổ
Mới đó mà đã trên bốn mươi Năm
Ba Mươi Tháng Tư, lòng thấy băn khoăn
Buồn nỗi buồn vì nhà tan, nước mất.

Nơi xứ người ôm mối hờn vong quốc
Mơ một ngày quang phục lại non sông
Mộng bất thành vì xứ lạ, tay không
Tuổi xế hoàng hôn, sức cùng lực tận
Đành ngồi nhìn cảnh đất nước suy vong.

Hân thân trai không làm tròn bổn phận 
Xin cúi đầu tạ lỗi với Non Sông.

Hoa Đô 2021
Lão Mã Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét