Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

VIẾT CHO CON - Thơ Trần Quốc Bảo

  

Các con giúp bố, bố in Thơ,

Gom các bài văn tự thuở giờ,

Chọn lựa kỹ càng thành Tuyển tập

Làm quà gửi bằng hữu thân sơ.

   
       

Các con hỏi bố: Viết ra sao?

Bố trả lời rằng: nghĩ thế nào,

Diễn tả lòng mình như thế ấy!

Thơ truyền cảm hứng cách thanh tao.

Các con hỏi bố: Thể thơ gì?

Bố chẳng quan tâm luật lệ chi,

Miễn trải hồn thơ trên giấy trắng,

Đó là ký thác những tư duy.

         

Các con hỏi bố chuyện tương lai?

Cắn chặt vành môi... bố thở dài...

Đời bố, kể như tàn giấc mông!

Cậy nhờ con, xây dựng ngày mai.

 


Cuộc đời bố mẹ và các con,

Hòa nhịp thăng trầm với Nước non,

Bảy nổi ba chìm, mình nếm đủ!

Cũng may hậu vận, được vuông tròn.

 

Nhìn lại Quê Hương, lòng tái tê,

Ra đi đã hẹn, một ngày về.

Uớc  gì vận Nước   - Trời thay đổi,

Bố mẹ đem con trở lại Quê! 

           Trần Quốc Bảo

                Richmond, Virginia
           Địa chỉ điện thư của tác giả:
          quocbao_30@yahoo.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét