Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Tưởng Niệm Hai Bà Trưng - Thơ Nhất Hùng


Tưởng Niệm Hai Bà Trưng

Hai Bà nữ kiệt cõi trời đông
Làm rạng danh nòi giống Lạc Hồng
Nợ nước vùng lên bài bị trị
Thù nhà nổi dậy phá xiềng gông
Trung trinh dũng cảm dầu thân bại
Tiết liệt anh hùng dẫu mạng vong
Quốc tổ dày công gìn xã tắc
Chúng ta phải gắng giữ non sông

Chúng ta phải gắng giữ non sông
Đừng bán rẻ xương máu tổ tông
Luôn cảnh giác nguy cơ lệ thuộc
Phải đề phòng thảm họa nô vong
Lấy đoàn kết, phá quân thù lớn
Dựa quyết tâm, đương lũ giặc đông
Hào khí hai Bà luôn tạc dạ
Sống cho xứng cháu Lạc con Rồng

Sống cho xứng cháu Lạc con Rồng
Chớ nhẹ dạ tin tưởng viển vông
Lời “tốt”, Hán che tâm xảo trá *
Chữ “vàng”, Tàu dấu dạ cuồng ngông *
Cộng nay nhượng biển hòng gầy điểm
Đảng lại hiến rừng cốt lập công
Nối chí hai Bà mau nổi dậy
Đập tan lũ phản bội cha ông

Đập tan lũ phản bội cha ông
Làm ố danh con cháu Lạc Long
Bán nước cầu vinh loài “sáu mặt” **
Buôn dân trục lợi thứ “hai lòng”
Lom khom thờ giặc rồi tàn mạng
Khúm núm lạy thù tất bại vong
Nhi nữ ngày xưa còm đảm lược
Nay nam tử há kém quần hồng

Nhất Hùng
* Khẩu hiệu Bốn Tốt và 16 Chữ Vàng
**Con xúc sắc (xí ngầu) có sáu mặt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét