Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2021

TỔ QUỐC LÂM NGUY - Thơ Hồ Công Tâm và Thơ Họa

 image.png


TỔ QUỐC LÂM NGUY!

Một con đường với một vành đai,
Tàu Cộng ngang nhiên chiếm vũ đài!
Bản Giốc, Nam quan dâng trắng trợn,
Biển Đông, hải đảo hiến công khai!
"Ba Không"... thúc thủ còn khoe mẽ,
"Bốn Tốt"... há mồm lại mắc quai!
Tổ Quốc lâm nguy ai trợ giúp?
Dễ gì trông cạy lũ tay sai!

Texas, March 5th 2021

HỒ CÔNG TÂM 
---

ĐỒ DỎM 

Cán gãy cuốc trành lại sứt đai
Đem lên múa máy chốn lôi đài
Sơn Đông mãi võ tra là biết
To miệng lớn mồm đánh sẽ khai
Chỉ giỏi khua thùng trong trống rổng
Hay gì đồ dỏm dép không quai
Chuyên làm việc ác hay lường gạt
Sẽ có ngày tàn đoán chẳng sai !

3-5-2021

CHU HÀ
---

NGUYỆN ƯỚC TAY SAI

Sau trước cũng là chuyên cái Đai
Đã nghe rầm rộ khắp nhiều đài
Tàu Phù cướp bóc nhìn xanh mặt
Hoa Khấu quơ quào thấy triển khai
«Bốn Tốt» khoe khoang nào hãnh diện
«Ba Không» hùng dũng với mang quai
Đang thời nguy hiểm nào ai giúp
Chỉ tổ tôi đòi để chúng sai… !

Paris, 06 Mar. 2021

TRỊNH CƠ
---

BÁ ĐẠO TÀU

À há! Tụi Tàu mở rộng đai
Tham lam quỷ quyệt lủ xây đài
Lưởi  chín khúc quân xăm lược
Đám cướp sơn đông chẳng nệ khai
Thế giới cùng chung lòng chống đối
Biển Đông điểm nóng sợi dây quai
Biden! Nhắc nhở bàn cho kỹ
Chế độ “theo Tàu”! Chớ bước sai

3-6-2021
XCQ
---

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Sông núi biên thuỳ biển đất đai,
Sao cho Hán giặc chiếm xây đài.
Nam quan cộc gắn gìn biên giới,
Hải đão Hoàng Sa bảo lãnh khai.
Thù bọn Bắc phương luôn lấn lướt,
Hận quân nô lệ sợ run quai.
Tổ tiên dòng giống trang hùng Việt,
Chẳng để san hà quỷ dẫn sai.

HỒ NGUYỄN 
06-3-2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét