Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

TÔI - Thơ Trần Công / Lão Mã Sơn
Trần Công,  một lão lính già 
Giữ nước nước mất, giữ nhà nhà tan
Nổi trôi đất khách lang thang
Nhớ về quê Mẹ lòng tan nát lòng.
Cuối đời xứ lạ tay không    
Quê hương bỏ lại  lưu  vong xứ người
Nhục vinh trả lại cho đời
Làm thơ,uống  rượu cho vơi nỗi buồn..

Trần Công/Lão Mã Sơn   

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét