Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Chùm thơ Ý NGA


NHẬN DIỆN VIỆT GIAN

Phe mình chớ đánh phe ta
Tập trung dẹp Hán, Cộng tà, Việt gian!
🎯
Người này tôn giáo đánh tan,
Kẻ kia bè phái vầy đàn kiêu căng
Hồng, cam, đo đỏ nhập nhằng
Ngoài, trong nhũng nhẵng, nhố nhăng “đảng, đoàn”.
 
Ở đâu chia rẻ không tàn?
Những tên xáo trộn bất an muốn gì?
Lẽ nào bạn muốn Hồ quy,
Tay sai Việt Cộng? Lương tri đâu rồi?
 
Ý Nga, 1.1.2020
 
 
 
 
LẤY LÀM LẠ!
 
Thường Vụ nọ, Ủy Viên này
Xúm vui hội hè, lễ lạc
“Gà què ăn quẫn cối xay”:
Lễ, hội “Đâm trâu, chém lợn”?
 
Cứu Nước, đường dài đăng đăng
Quan cao mua gian bán lận,
Quan thấp bận rộn đãi đằng
Chỉ chờ chực co cẳng chạy!
 
Chủ nghĩa cộng sản được gì
Ngoài sự thất bại thảm hại?
Bạn nhìn Việt Nam thấy chi?
Mọi thứ lao vào hố thẳm!
 
Tàu Cộng chuốc kế xâm lăng,
Đảng bày mưu ra rõ rệt
Giặc vào chẳng dám hé răng
Việt Cộng thật là quá thể!
 
Hán hóa lộ dần, tương lai
Cứu nước là điều tiên quyết!
Dân sống cần đến đất đai
Chắc chắn sẽ có cách chứ?
 
Ý Nga, 1.1.2020
 
 
ĐỎ LÒM LOM!

Người bộ đội hôm qua ngồi chồm hổm
Giữa phố phường khoe nón cối, dép râu
Nay sang giàu nón, dép đã để đâu?
Tiến sĩ dổm hù đầu thôn, cuối xóm?
 
Ý Nga, 1.1.2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét