Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

RÓT RƯỢU NÀNG THƠ - Thơ Như Thương


Ta ngồi rót rượu Nàng Thơ
Lỡ tay quá chén dạt bờ đam mê
Nghe như ma lực tìm về
Mở toang cánh cửa bội thề năm xưa
Dấu chân trú ẩn nắng mưa
Nào ai hay biết vẫn chưa xóa mờ
Để Thơ rơi xuống tình cờ
Em như hạt bụi giữa bờ nhân gian
Rượu say sóng sánh cười vang
Hóa ra Ta đã rộn ràng cung nghinh
Mùi hương tửu quán trà đình
Tự nghìn năm trước, theo nghìn năm sau
Nhịp tim …di vật tìm nhau
Dẫu sương mù phủ bạc màu ngõ thăm
Khít khao vừa chỗ em nằm
Thì ra Ta đã mười lăm năm tròn
Mai sau ngày tháng có còn
Những con chữ của sắt son thuở nào

Như Thương

1 nhận xét: