Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Khai bút đầu năm - Thơ Xướng hoạ Trần Quốc Việt - Lý Đức Quỳnh - Mai Xuân Thanh - Hồ Nguyên


KHAI BÚT ĐẦU NĂM 2020

Khai bút đầu Xuân chẳng bút lông,
Thôi đành phải gõ ngón tay không.
Trắng phau, bông tuyết rơi đầy cổng,
Sáng rực, củi than sưởi ngập phòng (*).
Đất khách buồn hiu - đời lỏng nhỏng,
Xứ người chán ngắt - số lông bông.
Việt Nam xa lắc, bao năm ngóng?
Sợ mất cố hương ...dạ phập phồng.

Thảo Chương TQV
     01-01-2020

Bài Họa:

CHUYỆN ĐẦU NĂM

Dẫu rụng đuôi rồi vẫn mượt lông
Áo quần chải chuốt,phải người không?
Phố phường kiểm soát,xây nhiều cổng
Ban bệ thanh tra,dựng lắm phòng
Giấu kiếp hồng hoang trong tượng phỗng
Tung đời mụ mị giữa vườn bông
Đền thiêng đốt lửa khua rền trống
Sự thật nghe như chuyện thổi phồng.

Lý Đức Quỳnh
    4/1/2020

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN - 2020

Đầu năm mới, bút chẳng cần lông
Máy tính phôn tay chỉ ngón không
Bông tuyết đầy sân hàn tới cổng
Lá cây trước cửa lạnh vô phòng
Quê nhà oan ức dân đen bóng
Đất khách bình an tóc trắng bông
Nước mất nhà tan ta khó sống
Bên bờ chân lý áo bay phồng

Mai Xuân Thanh
Ngày 03/01/2020

NÉT BÚT TƠ LÒNG

Đầu Xuân mượn nét bút tơ lông,
Ý vận vần gieo thoát vút không.
An ủi người thương nơi phố vắng,
Vuốt ve thân phận kẻ cô phòng.
Tay đưa từng chữ hòa cung bậc,
Tim nhịp khắc hồn quyện dáng bông.
Ngòi thắm nghĩa ân tình đậm gắn,
Gởi ai niềm thông cảm dâng phồng.

HỒ NGUYỄN
  (04-01-2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét