Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Đuôi Mắt Nghìn Trùng 6/22/2015 - Thơ Như Thương

Picture

Đếm đi đếm lại bao lần 
Vẫn là ngần ấy những lần bên nhau 
Thời gian ừ nhỉ qua mau 
Sao là đuôi mắt thẳm sâu trong lòng 
Cạn cùng hay vẫn ngóng trông 
Nào ai biết được mênh mông cuộc tình 
Chỉ riêng mình biết tim mình 
Yêu hay chỉ nhớ dặm nghìn rất xa 
Gặp hay không gặp cũng là... 
Hồ Trường cạn chén, em tà áo vương 
Tóc tơ ngôi rẽ đoạn trường 
Tưởng chừng rồi sẽ chia nhường nguyệt trăng 
Biết đâu đêm chợt ăn năn 
Lỡ đem hết cả gối chăn trao tình 
Rối lòng mở lại trang kinh 
Có người lên núi trầm mình dưới trăng 
Thôi đời một cuộc trắc bằng 
Có gì đâu nhỉ cách ngăn nghìn trùng 

Như Thương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét