Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thơ Xướng Hoạ - Hồ Công Tâm - Nguyễn Kinh Bắc - Hà Quế Linh - Đặng Đức Bích - Tường Thúy


Thơ xướng họa: 

CUỐI NĂM CẢM TÁC

Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày,
Tờ lịch cuối cùng gió thổi bay.
Chợt nhớ quê xưa thời lận đận,
Chạnh thương bạn cũ thuở lưu đày.
Giờ đây còn/ mất… nhiều bi lụy,
Dạo ấy được/ thua… lắm đắng cay.
Dâu bể hợp tan là rứa đó,
Có gì vĩnh cửu thế gian này?!!!

Hồ Công Tâm 
 December 2019   
 

TỜ LỊCH CUỐI

Rồi, suốt năm gom lại một ngày
Theo tờ lịch cuối lạnh lùng bay
Mãi đau thân phận còn luân lạc
Và xót quê hương lắm đọa đày
Từ cuộc phân ly đầy thống hận
Khơi niềm tâm sự quá chua cay
Biết tìm ai nhỉ, trong thiên hạ
Đồng điệu, tri âm cạn chén này ?

Nguyễn Kinh Bắc 
December 2019

CỐC RƯỢU CUỐI NĂM

Năm tận tháng cùng đến một ngày
Xé rơi tờ lịch vụt tay bay
Xót xa lận đận đời lam lũ
Ray rức lòng đau cảnh đọa đày
Đất khách nghèo giàu đầy nỗi nhớ
Lưu vong sướng khổ ngậm ngùi cay
Cuối năm nhìn lại niềm tin mất
Cốc rượu chi tay cảnh tượng này./.
 
    HÀ QUẾ LINH
       Houston    jan  02 20
  

 ĐẦU NĂM CẢM TÁC

Năm Hợi qua đi tháng lại ngày
Cuối cùng tờ lịch cũng rơi bay  
Quê hương đâu nỡ lìa xa cách
Đất nước dân quê lắm đọa đày
Còn mất phân ly đầy cách biệt
Được thua bao chuyện lắm chua cay
Đầu năm sáng tác vần thơ phú
Thiên hạ tri âm chén rượu này.

Triều Phong Đặng Đức Bích
December / 2 /2020

    ƯỚC VỌNG ĐẦU NĂM

      Năm đã dần trôi, tháng lại ngày
      Lặng nhìn tờ lịch cuối cùng bay
      Buồn thân lưu lạc, người xa xứ 
      Tủi phận tha phương, kẻ bị đày
      Ngó đến Hồng Kông, lòng tủi tủi
      Nhìn về Đất Việt, dạ cay cay
      Đầu năm tưởng tượng loài tàn độc
      Quỉ đỏ tan tành, sướng thế này !!!

       Tường Thuý

   Tucson-AZ- 01-01-2020 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét