Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

TUỔI TRẺ XỨ NGƯỜI - XỨ TA! -= Thơ Nguyễn Thanh


Image may contain: 1 person

Xứ người tranh đấu tự do,
Xứ ta bóng đá hô to hơn người,


Xứ người chống giặc chẳng lơi,
Xứ ta thấy giặc mĩm cười mời dzô,


Xứ người bảo vệ cơ đồ,
Xứ ta cứ thích loả lồ chơi ngông,


Xứ người Nam Nữ Anh Hùng
Xứ ta nam nữ kẻ Khùng người Điên,


Xứ người đòi hỏi nhân quyền,
Xứ ta chỉ có kiếm tiền là xong,


Xứ người mưu sự nước non,
Xứ ta nước đục nước trong mặc tình,


Xứ người học hỏi Khổng Minh,
Xứ ta trang điểm đẹp xinh đủ rồi,


Xứ người kính phật thờ trời,
Xứ ta quỳ lạy “phật Hồ” đảng phong,


Xứ người làm chẳng cầu mong,
Xứ ta chờ đợi viễn vông thế nào.


Xứ người cổ suý phong trào,
Xứ ta cổ suý rượu vào bia ra,


Xứ người ngắm lại xứ ta.!
Xứ ta bỏ trốn làm ma xứ người.!


Nguyễn Thanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét