Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Nén Nhang 19 Tháng Giêng - Thơ Trầm VânNén nhang 19 tháng Giêng
Thắp lên khói tỏa quanh triền sóng xa
Khói bay mờ mịt Hoàng Sa
Hận quân xâm lược gian tà giặc Trung

Chừng nghe tiếng pháo ta rung
Nã vào tàu giặc trùng trùng hờn căm
Đạn bay tiếng sóng thét gầm
Lời non nước gọi xa gần lắng nghe

Nén nhang thắp nhớ tái tê
74 chiến sĩ đã về cõi cao
Mang theo hồn nước dạt dào
Mang theo tình nghĩa đồng bào phiêu linh

Thương người chiến sĩ hy sinh
Quyết tâm giữ đất nước mình, toàn an
Giữ từng tấc đất tấc vàng
Tến lên chiến đấu nguy nan không sờn

Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm lịch sử mãi còn lưu danh
Nén nhang thắp nhớ các anh
Khói bay lờ lững kết thành mộ bia

Biển xanh mộ sóng anh về
Cũng như đồi cỏ suối khe quê nhà
Noi gương anh dũng ông cha
Quyết tâm chống lũ ác ma giặc thù
  
Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét