Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Thơ - Hoạ - Trần Văn Lương - Phương Hoa
CẢM XÚC ĐẦU NĂM
(Kính họa bài Khai Bút Đầu Năm
 Canh Tý của huynh Trần Văn Lương)

Bốn thập niên dư sống xứ người
Giao Thừa cắn bút vọng ra khơi
Trông vời đất mẹ thương ngày cũ
Nhìn lại quê cha nhớ một thời
Độc lập mọi miền Xuân tận hưởng
Tự do khắp chốn Tết vui chơi
Vì ai Tổ Quốc giờ điêu đứng
Năm Mới nhìn dân áo rách phơi

Phương Hoa  
Mồng Một Tết Canh Tý 2020

   Khai Bút Đầu Năm
          Canh Tý

Đã bốn mươi lăm Tết xứ người,
Ngày về sao vẫn tít mù khơi.
Thân mòn sức kiệt nhơi chờ chết,
Trí thiển tài sơ lết đợi thời.
Đất nước tả tơi, Tàu lấn chiếm,
Hành trang phù phiếm, Việt ăn chơi.
Quê hương hơn nửa đời xa cách,
Kỷ niệm từng đêm vách trống phơi.
           
Trần Văn Lương
         Cali, Mùng Một Tết
            Canh Tý 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét